Esoterische healing

Wat is een esoterische healing?

 

Een esoterische healing zijn verschillende energie technieken die sinds de oudheid gebruikt worden.

Het is een Holistisch werkwijze omdat deze volledig zijn afgestemd op je fysieke lichaam, alle energetische lichamen, DNA, Goddelijke Blauwdruk, psyche en Spirit van de mens.

Hieronder vind je verschillende soorten behandelingen.

Een Esoterische healing geeft verlichting bij

 • hoofdpijn of migraine
 • burn-out of stress
 • aanhoudende vermoeidheid
 • emotionele blokkades
 • chakra reiniging
 • opschonen van zware energieën
 • onverwerkte traumatische gebeurtenissen
 • kinderen die door psychische klachten, angst, onzekerheid en stress hebben overgehouden
 • aanhoudende lichamelijke pijnklachten
 • meridiaan reiniging
 • herstel van ziekte
 • biedt antwoorden en inzichten op vragen
 • herstelt algehele balans in je leven
 • activeren je zelfgenezend vermogen,
 • DNA opschoning en activeren
 • herstel Goddelijke blauwdruk
 • karma opschoning

Mahatma healing | per behandeling  € 65,-

Een behandeling duurt ongeveer 60 minuten

Mahatma Healing 

De Mahatma energie, (Mahatma betekent Grote Ziel) heeft de hoogste trillingsfrequentie die er is en brengt heling op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak.

Het herverbind je met je ziel, hart en lichaam.

 • heft emotionele blokkades op
 • versterkt zelfgenezend vermogen bij aanhoudende fysieke klachten  
 • chakra reiniging en activatie (gehele chakrasysteem)
 • meridiaan reiniging en doorstroming
 • aura/ energieveld opschoning
 • werkt grondend
 • brengt je fysiek en energetisch terug in je eigen kracht zodat je weer naar eigen potentie verder kan ontwikkelen

De Mahatma energie is vaak de basis energie die gefaciliteerd wordt  in combinatie met alle andere energieën.

 

Gold healing | per behandeling  €65,-

Vervolg behandeling € 55,00

Kinderen t/m 18 jaar € 50,00

Een behandeling duurt ongeveer 60 minuten

Gold Healing

Deze behandeling wordt gedaan in combinatie net de Mahatma healing i.v.m. het opschonen van je gehele lichaamssysteem.

Gold healing werkt op psychisch en emotioneel vlak bij zowel volwassenen, jongvolwassenen en kinderen.

Het werkt zuiverend en heeft als eigenschap een sterke werking om angstgevoelens, depressiviteit, verslavingen en negativiteit uit te bannen en te transformeren. Het zet het negatieve om in het positieve (transformeert).

Gold healing heeft een dubbele werking, doordat het Gouden Licht na de behandeling om je heen is, weert en biedt het bescherming tegen ongewenste energieën om je heen. Het duister om je heen lost op.

Gold Healing  is voor kinderen en jong volwassenen bij uitstek goed om te ontvangen, het brengt namelijk rust en ontspanning in het hoofd en leven.

hierbij gaat het om die kinderen die:

 • energetisch in onbalans zijn
 • hooggevoelig zijn
 • kinderen die door psychische klachten angst en stress hebben over gehouden
 • kinderen met een diagnose  adhd autisme, pdd-nos of andere emotionele klachten hebben

Het advies is om de Gold Healing regelmatig te ontvangen om een langer termijn effect te hebben, dit effect zal ook door werken en voelbaar zijn voor de rest van de omgeving.

Tussen elke behandeling moet er een week zitten in verband met de werking van de energie.

Karma Clearing | per behandeling €90,-

Een behandeling duurt ongeveer 90 minuten

Karma Clearing

Wat is Karma? Het is een natuur principe van actie en reactie…oorzaak en gevolg. Karma is een energie die zichzelf probeert rond te maken, m.a.w.

alles wat we doen, denken of zeggen komt weer bij onszelf terug.

Zijn het negatieve gedragingen, -denkwijze, doe je negatieve uitspraken of je bent ontkracht en van je spirituele pad afgehaald, dan ondervind men vaak “last”of stagnatie in het leven.

Dat betekent dat er belastende karmische energieën verwijdert moeten worden totdat er balans in de energie is gekomen. Er is geen oordeel maar er wordt bewustzijn gebracht in hetgeen is gebeurt.

Een Karma clearing kun je vaak ondergaan, dit omdat we in ons huidige leven, maar ook in vorige levens of zelfs familie karma bij ons dragen. De Karma clearing gebeurt in overeenstemming met jou Hogere Zelf dit omdat er nog de nodige levens lessen geleerd moeten worden.

Behandeling:

 • opschonen van fysieke en energetisch lichaamssysteem
 • opschonen van alle chakra’s en terug halen van je paranormale vermogens

DNA opschoning en activatie | per behandeling  € 90,-

Een behandeling duurt ongeveer 90 minuten

DNA opschoning en activatie

DNA vertelt onze cellen wat ze zijn geweest, wat ze zullen blijven en wat ze zullen worden. Elke cel in het lichaam bevat genetische informatie en omdat elke cel een geheugen heeft worden er gedurende ons leven veel ervaringen opgeslagen.

Hier wordt gesproken over de energetische waarde van DNA.

DNA ontvangt en zend energie uit en dit heeft invloed op ons leven.

Denk maar aan allerlei invloeden van de maatschappij of aan oorlogstrauma’s en oorlogsyndromen die vaak van generaties op generaties doorgegeven worden of opgelopen trauma’s in het heden, verleden of vorige levens. Dit zal dan tijdens de opschoning verwijderd worden.

Deze negatieve invloeden kunnen ons zodanig beïnvloeden dat je niet je oorspronkelijk leven leeft. Hierdoor raak je steeds meer verwijderd van je ware essentie oftewel je Goddelijke blauwdruk.

Het transformeren oftewel het opschonen,upgraden en activeren van jou DNA, zal dan aangepast worden naar de energie van deze tijd waardoor het op fysiek en energetisch niveau door werkt.

Door geregeld je DNA op te schonen en activaties te ontvangen wordt je bewustzijn steeds groter en groei je spiritueel zoals het oorspronkelijke plan moest zijn.

DNA clearing en activatie zorgt ervoor dat je:

 • meer bewustzijn
 • aangescherpte intuïtie
 • verbetert geheugen
 • meer verbinding met je spirituele kracht
 • vermogen om naar steeds meer onvoorwaardelijk liefde te hebben
 • de mogelijkheid om oude belemmerende patronen los te laten
 • verschuift angst en twijfel in het nemen van beslissingen
 • verhoogd zelf vertrouwen
 • verhoogd energie niveau
 • verhoogd vitaliteit en rust
 • zenuwen die komen in balans
 • ontgiften op emotioneel en fysiek niveau
 • beter begrip voor een ander en je eigen levens pad

 

Ik stel géén diagnoses, wel is het belangrijk dat je niet aan een reguliere arts voorbij gaat om een diagnose te stellen. Een Mahatma healing, Gold healing, DNA clearing en Karma Clearing zijn behandelingen die bij klachten een aanvulling op de regulieren zorg kunnen zijn.

Voor meer informatie verwijs ik je naar de Algemene voorwaarden.